YATIRIM STRATEJİSİ

Uzmanlarımızın işinizi büyütmenize
nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için

DAHA İYİ BİR İŞ YARATMAK

PRODEMA, uzun vadeli büyüme potansiyeli olan orta ölçekli makine ve imalat sanayi şirketlerine odaklanır. Hedef şirketleri; pazar araştırması, üretim kabiliyeti ve kapasitesinin analizi, mali ve hukuki yapının incelenmesi aşamalarını içeren çok boyutlu bir teknik değerlendirme sonucunda belirler.

Yatırım yaptığı işletmelerde ilave değer yaratabilmek amacıyla çağdaş teknolojik düzeye ulaşılması ve özellikle Endüstri 4.0 kapsamında transformasyona özel ve stratejik önem atfeder. Hem üretim süreçlerinde hem de son ürün içeriğinde ileri teknolojileri içeren bir makine sanayinin tüm imalat sektörlerini dönüştürme potansiyeline sahip olduğu bilinciyle hareket eder.

YATIRIM KRİTERLERİ

Hedef Şirketler: Küçük ve Orta Ölçekli Makine Sanayi Şirketleri

  • Katma değeri yüksek ürünler üreten veya değerli bir üretim uzmanlığına sahip
  • Yerel pazar ve ihracat potansiyeli olarak stratejik önemi olan
  • Yıllık cirosu 5-20 milyon Dolar arasında, 10-50 personel istihdam eden

Ortaklık Coğrafyası: Türkiye

  • Büyük, hızlı büyüyen ve dinamik bir ülke: Dünyadanın en büyük 18. ekonomisi
  • Uygun demografik yapı: İmalat sektörlerine uygun dinamik, genç ve yetenekli işgücü
  • Gelişmiş endüstriyel altyapı: Çağın gereklerine uygun ulaşım, iletişim ve bilgi altyapısı
  • Bölgesel pazarlara yakınlık: Çeşitli ve yüksek miktarda ihracat imkanları ile Doğu Avrupa, Körfez ve Kafkasya’yı
    kapsayan bölge içinde önemli bir merkez
  • Güçlü devlet desteği: Ar-Ge, istihdam, yatırım ve ihracat teşvikleri
empty-pixel

YOL HARİTASI

Sıcak bir el sıkışması ile başlayan yolculuğumuz
aşağıda özetlenen safhalarla devam eder.